ရြာရန္ရာႏႈန္း သုည ဒႆမ သုည သုည

Posted on 4:48 AM by ၾကယ္ပန္းလူ

ရြာရန္ ရာႏႈန္း သုည ဒႆမ သုည သုည


မိုးတိမ္ေတြ

သူတို႔ဇက္ၾကိဳးကို ခုတ္ျဖတ္ျပီးထြက္သြားတယ္

ငါလည္း တိမ္ေတြေနာက္လိုက္ခဲ့တယ္

ငါ့အိပ္မက္ကို ကိုက္ျဖတ္ျပီးေတာ့စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္

ပင္လယ္ကိုသီခ်င္းလုပ္ဆိုၾကည့္ေတာ့

လိႈင္းေတြက အေမာက္ေထာင္ျပတယ္

ငါက ေလးေလးလံလံ ေပါ့ပါးေနတဲ့ ေကာင္ပါဇက္ကိုလိမ္ခ်ိဳးျပီး

ရင္အံုကိုနားစြင့္မိတယ္

မေနတတ္မထိုင္တတ္နဲ႔

ငါ့မိုက္လံုးၾကီးမႈက ျမင္သာတယ္မိုးတိမ္ေတြကေျပာတယ္

က-ဗ်ာ  က-ဗ်ာ  တဲ့

ငါ  မကဘဲ ထြက္လာခဲ့တယ္တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္  တစ္ ခ်က္  ခ်က္ နဲ႔

နာရီေတြက နာ နာ က်င္ က်င္ ရီ (ရယ္) တယ္သည္းသည္းမဲမဲ သြန္ခ်လိုက္ခ်င္တယ္

ေျခဦးတည့္ရာပဲေပါ့

ေျခဦးေတြက မင္းရွိရာ အရပ္ပဲ လွည့္လွည့္ေနေတာ့ေျမ၀ိုင္းဇာတ္မွာ

ခုႏွစ္လႊာကမဲ့ ကေျခသည္မေရ

ငါ့ ဗံုသံက တိုးတိတ္လြန္းေနမလားရြာရန္ ရြာႏႈန္း သုည ဒႆမ သုည သုည နဲ႔

မေထြးႏိုင္ မအန္ႏိုင္ ေရာဂါရေနတဲ့  မိုးတိမ္

ငါက ျမံဳေနတဲ့ မိုးတိမ္ပါထံုေပေပနဲ႔

ေလးေလးလံလံ ေပါ့ပါးေနခဲ့တာေလ

                       
ၾကယ္ ပန္း လူ

0 comments:

Post a Comment