ဂမၻီရၾကတ္ေျခခတ္နဲ႔လူ

Posted on 3:16 AM by ၾကယ္ပန္းလူ

 

 

ဂမၻီရၾကတ္ေျခခတ္နဲ႔လူ

မိုးေကာင္းကင္ အျပာေရာင္ကို
ခံစားလို႔မရေတာ့တဲ့အခါ
ဂမၻီရၾကတ္ေျခခတ္နဲ႔လူ
ငရဲကို ေဇာက္ထုိးဆင္းသြားတယ္


ၾကယ္ ပန္း လူ