သင့္ခ်စ္သူဟာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါစို႔


ခ်စ္သူအျဖစ္ အေဖၚျပဳႏိုင္ေသာစက္ရုပ္
မိန္းကေလး အစစ္ႏွင့္တူေသာ စက္ရုပ္တစ္ရုပ္
ခ်စ္သူလိုက္ရွာႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မရွိ
ျပံဳးႏိုင္ဧ။္ ၊ မဲ့ႏိုင္ဧ။္ နဖူးေၾကာမ်ားကိုတြန္႔ႏိုင္ဧ။္
တကယ့္အမူအရာကို ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပါရွိျပီး
တုန္႔ျပန္စကားေျပာႏုိ္္င္သည္၊ အမူအရာမ်ားကို
တုပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္
အေရျပားအျဖစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ေရာ္ဘာမ်ား
နည္းပညာအရ
လူသားတို႔ဧ။္ စိတ္ခံစားခ်က္ ၁၀ မ်ိဳးကို အသံုးျပဳထား
လူေတြရဲ႕ အမူအရာအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းက်ေနပါျပီ
မိန္းကေလးအစစ္ႏွင့္တူရုံမွ်မက
မိန္းကေလးအစစ္ကဲ့သို႔ပင္ လိင္စိတ္ရွိသည္
သို႔ေသာ္
စက္ရုပ္မိန္းကေလးကို
လိင္ဆက္ဆံ၍ ရေအာင္ျပဳလုပ္မထားပါ
ခ်ိဳသာ၍ ယဥ္ေက်းျပဴငွာေသာေလသံျဖင့္
ခ်စ္စဖြယ္စကားကို ဆိုတတ္သည့္အျပင္
နံနက္စာစားခ်ိန္တြင္သတင္းစာဖတ္ျပျပီး
အျပင္သို႔အတူတူသြားလည္ႏိုင္ေသးသည္
လူလုပ္ခံစားခ်က္မ်ား ၊ လူလုပ္စာနာစိတ္မ်ားႏွင့္
လူသားဆန္မႈမ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း ၊ စိတ္၀င္စားျခင္း
စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ပရုိဂရမ္မ်ားမွတဆင့္ သင္ၾကားေပးထားသည္
လူသားနဲ႔တူရုံနဲ႔ လူသားဆန္ျပီလို႔ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး
တကယ္ေတာ့
လူလိုပါခံစားႏိုင္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးၾကယ္ ပန္း လူ

0 comments:

Post a Comment